Noul Testament

Referinta: Sap-0265

70,00 lei
Cu TVA
Cantitate
Ultimele produse in stoc

Noul Testament. reştinismul a fost fondat, încă de la început, pe Cuvântul lui Dumnezeu. Apostolii, primind mandatul din partea lui Isus Cristos, au plecat în toată lumea şi au vestit evanghelia, vestea cea bună a mântuirii. Prin inspiraţia Duhului Sfânt, predica apostolilor a fost adunată cu grijă în ceea ce s-a numit Noul Testament. Acesta, împreună cu cărţile Vechiului Testament, a devenit Sfânta Scriptură a creştinilor, care, alături de Tradiţie, constituie tezaurul unic al cuvântului lui Dumnezeu încredinţat Bisericii (cf. Dei Verbum). În timpurile noastre, un rol deosebit în reafirmarea necesităţii lecturii şi studierii Sfintei Scripturi îi revine Constituţiei dogmatice despre revelaţia divină Dei Verbum a Conciliului al II-lea din Vatican, precum şi diverselor documente ale unor congregaţii romane şi comisii pontificale. Dei Verbum afirmă că toţi creştinii trebuie să aibă acces larg la Sfânta Scriptură şi că, în acest sens, Biserica se îngrijeşte cu solicitudine maternă să se facă traduceri adecvate spre a fi puse la dispoziţia tuturor (DV 22). Pornind de la această convingere a eminenţei Bibliei în viaţa creştină, pr. Alois Bulai, pr. Anton Budău (+) şi pr. Eduard Patraşcu s-au dedicat cu devotament şi iubire faţă de cuvântul lui Dumnezeu traducerii în limba română a Bibliei, ajungând la momentul încoronării acestei munci titanice în 2013, când au putut oferi cititorilor români prima traducere catolică integrală a Bibliei în limba română. Munca de traducere a Sfintei Scripturi în limba română, după textele originale, începuse cu mai bine de 20 de ani în urmă, prin eforturile pr. Alois Bulai şi regretatului pr. Anton Budău. Ediţia prezentă a Noului Testament cuprinde toate cele 27 de cărţi ale canonului biblic neotestamentar al Bisericii Catolice stabilit în mod oficial la Conciliul Tridentin. Ordinea cărţilor Noului Testament este cea tradiţională: - cele patru Evanghelii (Evanghelia după sfântul Matei, Evanghelia după sfântul Marcu, Evanghelia după sfântul Luca, Evanghelia după sfântul Ioan); - Faptele Apostolilor; - scrisorile sfântului apostol Paul (Scrisoarea către Romani, Scrisoarea întâi către Corinteni, Scrisoarea a doua către Corinteni, Scrisoarea către Galateni, Scrisoarea către Efeseni, Scrisoarea către Filipeni, Scrisoarea către Coloseni, Scrisoarea întâi către Tesaloniceni, Scrisoarea a doua către Tesaloniceni, Scrisoarea întâi către Timotei, Scrisoarea a doua către Timotei, Scrisoarea către Tit, Scrisoarea către Filemon); - Scrisoarea către Evrei; - scrisorile catolice (Scrisoarea sfântului Iacob, Scrisoarea întâi a sfântului Petru, Scrisoarea a doua a sfântului Petru, Scrisoarea întâi a sfântului Ioan, Scrisoarea a doua a sfântului Ioan, Scrisoarea a treia a sfântului Ioan, Scrisoarea sfântului Iuda); - şi Apocalipsul. Noul Testament este precedat de o introducere, urmând ca apoi şi fiecare carte în parte să dispună de o introducere. Pentru a veni şi mai mult în ajutorul cititorului, textul actual al Noului Testament conţine numeroase note explicative de subsol, cu indicaţia versetului de care ţine una sau alta dintre note. Pe margini au fost incluse trimiterile la alte versete biblice cu scopul de a facilita interpretarea Bibliei prin intermediul Bibliei, făcând referinţă la alte pasaje din Sfânta Scriptură unde se face referinţă la persoane, evenimente, locuri sau, într-un cuvânt, la ideea exprimată în acel verset. Partea concluzivă este compusă dintr-o serie de anexe ce conţin un glosar, unităţile de măsură, calendarul în Vechiul Testament, cronologia biblică, tabelul sinoptic al Evangheliilor şi un indice liturgic de lecturi. Pentru a plasa în spaţiu evenimentele descrise de-a lungul celor 27 de cărţi ale Noului Testament, au fost incluse mai multe hărţi, la care se adaugă şi descrierea succintă a călătoriilor sfântului Paul. Pe lângă calitatea traducerii, adaptată limbajului românesc actual, trebuie remarcată şi calitatea prezentării grafice. Foile sunt cusute, ceea ce permite o folosire mai lejeră a cărţii, coperţile sunt cartonate pentru a asigura o mai bună păstrare în timp. Le mulţumim traducătorilor şi editorilor pentru munca depusă iar cititorilor o împărtăşire cât mai adâncă cu bogăţiile cuvântului lui Dumnezeu. David Eduard Cristian

Sap-0265
2 Produse

Fisa tehnica

Autorul
Ed. "Sapientia"
Format
15/21cm
ISBN
978-606-578-137-5
Nr. pagini
918
Titlul cartii
Noul Testament

Referinte specifice

Nou

100 alte produse in aceeasi categorie: